Tietosuojakäytäntö

EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018. Kalusteviiri noudattaa asiakkaiden tietojen käsittelyssä kansallista lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta, vaikka emme välttämättä käsittele yksittäisen henkilön tietoja. Käytämme keräämiämme tietoja vain tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja laskutukseen liittyvissä tilanteissa. Ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiakkaillemme ja olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä, luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille. Henkilötietoja käsittelemme vain EU:n tai ETA:n sisällä, niitä ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Pääsy asiakastietoihimme on vain erikseen tehtävään koulutetuilla henkilöillä.
Emme käsittele asiakkailtamme kuin mahdollisesti seuraavia tietoja:
  • Yrityksen ja henkilön laskutustiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti)
  • Tilaajayrityksen myyjä/tilaaja (nimi, puhelinnumero, sähköposti)
  • Tilauksien toimitusosoitteet (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti)
  • Tilauksien tilaus-ja laskutustiedot (työnumero, tilatut tuotteet, laskunumero, viite, tilauksen tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite)
Advertisement